Τι γίνεται σε περίπτωση που ο εξοπλισμός υποστεί βλάβη, καταστραφεί ή χαθεί; PDF Εκτύπωση E-mail

Οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή εξοπλισμού χρεώνεται. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι σε ασφαλή θέση όταν δεν χρησιμοποιείται, και ότι προστατεύεται από βανδαλισμούς ή κλοπή.

 

Πρόγραμμα Ασφάλισης Εξοπλισμού

Για την αποφυγή απρόβλεπτων χρεώσεων, η επιλογή του προγράμματος « Αποποίηση Βλάβης, που είναι ίση με το 10% της τιμής ενοικίασης, η εταιρία μας σας καλύπτει με αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη στο μισθωμένο εξοπλισμό. Διαφορετικοί όροι ισχύουν για τα προϊόντα HSS One Call.

 

Πρόγραμμα Ασφάλισης Εξοπλισμού και κλοπής


Πρόκειται για ένα πιο πλήρες πρόγραμμα αποζημίωσης σε περίπτωση κλοπής του μισθωμένου εξοπλισμού. Αυτό το Πρόγραμμα Αποποίησης Βλάβης που κοστίζει μόνο το 15% της τιμής ενοικίασης σας καλύπτει όχι μόνο για το κόστος επισκευής του εξοπλισμού λόγω κάποιας βλάβης του αλλά και για την κλοπή του. Για περαιτέρω πληροφορίες & διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα καταστήματά μας.