Έπαινος PDF Εκτύπωση E-mail

Κορυφαίο βραβείο ασφαλείας για την HSS

 

Η HSS έχει επιτύχει υψηλή βαθμολογία τεσσάρων αστέρων για την υγεία και την ασφάλεια με ιδιαίτερους επαίνους από το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφαλείας (BSC), έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς ασφάλειας εργασιακών χώρων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κάθε πτυχή της δραστηριότητας σε εργασιακούς χώρους μέσω του δικτύου 400 υποκαταστημάτων της HSS ελέγχθηκε προσεκτικά και αξιολογήθηκε σύμφωνα με μια κλίμακα βαθμολόγησης πέντε αστέρων για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και ασφάλειας.

 

Καθώς φημιζόταν ήδη στον τομέα των ενοικιάσεων για τη δέσμευση της ως προς την υγεία και την ασφάλεια, η HSS έλαβε με χαρά αυτό το βραβείο κύρους, που αποτελεί μια περαιτέρω απόδειξη του κυρίαρχου ρόλου της στη διατήρηση ενός ασφαλούς και υπέυθυνου εργασιακού περιβάλλοντος.